ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЛАГАНЕ НА БАД ”ТЯНШИ”

 

 

Биологичните свойства и механизмът на действие на БАД “ТЯНШИ” и отделните продукти са разгледани в следните раздели:

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАД "ТЯНШИ"

 

  ПРОДУКТИТЕ НА "ТЯНШИ"

 

Основни програми за лечение с помоща на БАД на Тянши

 

 

 

 

Продуктите на фирмата Тянши се разпространяват само по модела на мрежовия (мултилевъл) маркетинг, който е абсолютно легитимен и има неагресивен бизнес план.

За контакти: GSM 0885231615 и e-mail kubis@abv.bg