КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

Електро-акупунктура по  метода на Фол  /ЕАФ/

 

Методът Електро-акупунктура по Фол е създаден от д-р Reinold Voll, немски учен /1909-1988/. 

Фол e установил, че:

 

•  Съпротивлението на кожата в акупунктурните точки, според китайската медицина, е двадесет пъти по- ниско отколкото в  другите точки на кожата;

• Акупуктурните точки могат да имат съпротивление, различно от нормалното, при заболяване на човека;

• При поставяне на лекарствен продукт с подходящи вибрации в контакт с тялото, ненормалният сигнал от акупунктурната точка може да се върне към нормалното състояние. 

 

В резюме:

Методът Електро - акупунктура по Фол /ЕАФ/  се осъществява с електронен апарат. Той позволява:

• Диагностика на здравословното състояние на органите на човека;

• Откриване на патогените, причиняващи болестното състояние на принципа на биорезонанса;

• Намиране на най-подходящото хомеопатично  или друго лекарствено средство за лечение на болния;

Въздействие чрез вибрациите на скъпоценните камъни за лечение на редица заболявания.

Определяне на хранителния режим на пациента.