КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

Д-р Мария Цанчева, доктор по медицина

Дългогодишен преподавател по медицинска генетика  и генетичен консултант в Катедра по  Медицинска  Генетика към Медицинска Академия и  Медицински Университет – София; Доктор по медицина след защита на дисертация на тема: ”Влиянието на някои невролептици върху кариотипа и пролиферацията на лимфоцитите при човека”.

От петнадесет години се занимава с класическа хомеопатия. Дипломиран хомеопат след завършване на  двугодишен курс към Лондонския колеж по класическа хомеопатия /ЕССН/. Поддържа квалификацията си  чрез  редовно посещение на курсове за следдипломна квалификация. Участвала е в курсовете на редица изявени чуждестранни хомеопати: Франц Вермюлен, Питър Чапел, Аджит Кулкарни, Прафул Виджейкар, Джавахар Шах, Фарук Мастер, Валтер Глюк, Ан Ферварке, Джени Три и други. 

В своята медицинска практика прилага:

•          Метода на Фол / EAV, Reihold Voll, 1909-1988/, при който  чрез съчетаване на знанията от китайската медицина за енергийните меридиани и хомеопатия става възможно да се установи биологичният патоген, който е в основата на заболяването и последващо намиране на точното хомеопатично лекарство.

•          Метода на Хомеопатична Детокс Терапия /HDT, Ton Jansen, 2016/

•          Прилага комплексно лечение: с хомеопатични лекарства, диетично хранене и включване на биологично активни продукти /хранителни добавки /.