КАРМИЧНА АСТРОЛОГИЯ

 

 

КАРМИЧНА АСТРОЛОГИЯ

В окултен и метафизичен план под карма трябва да се разбира дословно „причини и следствия", или причините и следствията, които са породени от собствените ни мисли и действия. Смисълът на кармата се изразява в това: ние създаваме своя живот, че винаги сме и ще бъдем отговорни за всичко ставащо в живота ни, че нищо не е случайно - ние караме нещата да се случват, независимо дали избора е съзнателен или не. От гледна точка на кармата, няма случайности - никой нищо не може да ни направи, ако не му позволим. Хората не се появяват „току така" в живота ни.  

Кармата е нещо кумулативно, сбор от натрупани причини и следствия, от този и миналите животи. Ако сте събрали „доста" карма, това предопределя и предстоящите ви избори. Ако съзнателно се заемете със своята карма, ще можете да я променяте в един по-широк план, ако вникнете в идеята за превъплъщението. За това се иска и труд и време, затова често започваме с „реалните" избори пред нас, т.е. кармата, свързана само с този ни живот.

Въпросът за кармата, е сложен и многопосочен, но неговото познаване, дава възможност всеки да се развива много по-целенасочено и ефективно, да използва натрупания жизнен опит и да избягва критични ситуации, ще води до по-здравословен начин на живот, и избягване на много заболявания, свързани с т.н чувство за „кармична вина”. Когато се прави прогноза, свързани с кармичните тенденции, винаги се има предвид, че тя е тенденция, която може да се промени, т.е. кармата подлежи на промяна и зависи от нас. Човек може да отделя много време в търсене на отговора, какъв е бил в миналия живот., но той живее "тук и сега" и трябва да се усъвършенства "тук и сега". Само ако съумява да използва положително натрупания опит от минали въплъщения, "сега" има смисъл да търси начини да надникне в тях. Астрологията разглежда въпросите свързани с кармичните тенденции, преди всичко с положението на Южния и Северния лунни възли, четвъртия, осмия и дванадесетия дом в хороскопа, фазите на Луната, както и с цялостната картина на Космограмата.  При разглеждането на този въпрос, основното внимание е на кармичните страдания, или иначе казано на раздела Кармична медицина. Условно бихме могли да разгледаме въпросите за кармата в няколко раздела:  -индивидуална карма; - групова карма ; - кармични болести (медицина)

КАРМИЧНА МЕДИЦИНА