АСТРОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ         

 

Действие на циклите на Сатурн

Как се проявяват в нашия живот циклите на Сатурн? Нека напомним, че на всеки 7 год. транзитния Сатурн формира напрегнати /дисхармонични/ аспекти към своето натално положение в нашия хороскоп. 

Първият такъв напрегнат аспект се формира към седмата година от живота ни. Този аспект, при някои се формира малко по-рано или малко по-късно, това зависи от индивидуалния хороскоп. Но средно може да кажем, че такъв аспект се образува към седмата година. Ние знаем, че в това време се расте активно, формира се скелета, основните системи на организма. Оформя се темперамента, окончателно се формира говора на детето. Ако в този период детето прекомерно го опекунстват, то се развива по-бавно. При това, не само психологически, но даже се задържа формирането на костната система. Естествено, детето не знае нито за тези аспекти, нито за това, как те му действат. Ето защо, за родителите е много важно да имат хороскопа на своето дете, дори само за това, да знаят, кога при детето може да се очаква труден период в развитието, и предварително за това да се подготвят. И още нещо интересно: при децата към седмата година обикновено започват да падат млечните зъби, с други думи - разрушава се старата, структура и започва да се изгражда нова.

Втория жизнен цикъл обикновено завършва към 14-та година. Това е период на израстване на човека - става физическо и полово съзряване, променя се гласа. Често тази възраст наричат период на хормоналния взрив. И отново може да се види, трансформирането,  разрушаването на старата структура и формиране на нова.

Към 21-та година завършва формирането на психиката и интелектуалните функции.

Към 28-та година човек овладява някаква професия, създава семейство и заема определено място в социума. Настъпва кратък период на стабилност. В този период транзитния  Сатурн обхожда Зодиака и се възвръща в своето натално положение, което той заема в хороскопа.

Но това положение на стабилност е лъжовно, понеже пред човека отново стои задачата – да формира «нова структура за себе си». Ако в този период човек хармонично разпределя своите сили, той може да постигне много големи успехи. 

В периода на стабилност, здравето на човека зависи от това, доколко равномерно и  хармонично се развива във всички направления в живота: в семейството, в работата и професията, в обществения живот, в общуването с другарите, с природата. Ако някаква сфера от живота се оказва «непроработена», и развитието става неравномерно, структурата е непълно и неправилно построена. Възниква силна неудовлетвореност от живота и това води към поредица от неуспехи и в крайна сметка към болести. 

Времето на живота от раждането до този момент, когато Сатурн се възвръща в своето натално положение, се нарича първи пълен цикъл на Сатурн.

Следващите цикли се явяват нещо като повторение на този първи голям цикъл.

Много малко хора обаче умеят, а болшинството и не искат, да преустройват своята структура през седем години. И когато дойде края на вторият голям цикла, на 56 години в човека се появява умора от живота, нежелание да живее. Старата структура се руши - зъбите, например при някои падат, костите започват да болят. А новата структура изгражда мързел и отпуснатост. Макар че, обратно изисква се повишаване на жизнената активност, понеже символично този период е като някакво ново раждане.

И се получава, че вместо символично прераждане, ново раждане много хора в тази възраст предпочитат да рушат себе си, своето здраве и живот. Много от тях започват сериозно да боледуват или се отдават на вредни пороци. И се получава така, че нежеланието на човека да гради и преустройва своята структура в предидущите периоди се обръща срещу тях така, че организма въобще се разрушава.

Ако вие считате, чe всичко това са измислици на астролозите, то анализирайте седемгодишните периоди в своя живот, и в живота на своите роднини и познати.

Тук разгледахме действието на цикъла само на една планета, а планетите в Зодиака са 10! И всяка има свой цикъл и свое особено действие.   

Кубис