КАРМИЧНА МЕДИЦИНА

 

Предсказание и изпълнение

Интуиция – това е енергетичен канал в миналото и бъдещето, творящо настоящето. Интуицията   -   това е пространствено времеви канал». Окултните учения утвърждават, че чрез канала на интуицията с нас говори Висшия Разум, че той представя програма за бъдещето, което е заложено в неговата всеобхватна памет.

Знанията от миналите животи ни водят към определени цели, професии и увлечения. Удовлетворява ли професията вашия вътрешен свят, запълня ли вашето сърце, успокоява ли душата? Ако да - вие сте щастлив човек! Но повечето просто се устроиват в живота, а за това получават цял куп кармични наказания във всички жизнени ситуации.

Интуицията побужда човека да избира такива форми на поведение, които позволяват в кратко време да достигнат полезни цели и да избегнат вредни въздействия. По този начин се осигуряват най-добри условия за запазване на вътрешното равновесие в широк смисъл на думата. Не умеейки да анализират своите чувства, ние вече в този си живот създаваме за себе си Ад.

Интуицията — това е чувствен, дедуктивен метод за познание на света, докато в това време разума действа със силата на логиката, се явява индуктивен метод на позна¬нието. За научното познание на света задължително е необходим интуитивен тласък или порив, трябва да се роди идея, а вече после логиката ще завърши това дело. Така стават уникални открития, родени от вътрешни откровения. «Случайни» открития се появяват само в хора увлечени.

Интуицията винаги е субективна, понеже получаваната от човека информация идва по канала на неговата памет от минали животи. Там някога той вече е работил с тази информация. Неговата душа вече е вибрирала в тези енергии, а затова той получава възможност отново да се «подключи» към нея. Цялата информация се намира в «космическа база данни», наречена от В.В. Вернадски «Ноосфера». Тя лежи за вас на «склад», «готова продукция», ето защо се казва, че всичко ново - това е добре забравено старо. И задача на всеки човек, получавайки тази «нова» информация, да внесе в нея качествени изменения с отчитане на научно-техническото и културно ниво на развитие на обществото, пък и още с прицел на бъдещето.

Сега много много говорят и пишат за Кармата. Дошло е време да се отвори тази банка с информация и да се пречупи чрез натрупания човешки опит. Аз не съм единствен, които пише за кармичните  заболявания, но всеки освещава тази  тема през призмата на своите знания, възгледи и чувства. Удивително е, че у всички тази информация е много близка и подобна, макар пишещите и говорещите да не се познават един с друг. Това говори за това, че тук е скрита дълбока и проста Истина, а затова и тя привлича към себе си все нови изледователи и нови поклоници.

Опити, провеждани от учени с животни, показват, че те постоянно са настроени на своите деца. Така за опит взели зайка и нейните зайчета и охлюв с нейните деца. Разнесли ги по различни континенти, оставяйки майките в Париж. Зайчетата отнесли в Южна Америка, а децата на охлюва в подводна лодка спуснали на дъното на Тихия океана. Когато на децата въздействали с дразнители, а това бил електрически ток или киселина, то техните родители в Париж в това време проявявали силно безпокойство. Известно е че растенията също реагират на човека и чувстват неговото отношение към себе си, и това е доказано с опити.

Веднъж аз обърнах внимание на това, че когато се появи съобщение за изхвърляне на радиоактивни вещества в Японско море, то буквално след няколко дни се появи съобщение за това, че в друга част на земното кълбо, в бреговете на западна Африка, станало самоубийство на стадо хищни касатки, които се изхвърлили на брега. Аз съм убеден, че тези две събития са тясно свързани между себе си. В общия радиоактивен облак влязъл пасаж млекопитаещи, и започнала мъчителна смърт. По закона на аналогията с охлювите и заиците виждаме, че друга, тяхна сродна група, също мъчително преживява случлото се. И ако първата група умира от външно въздействие, то втората - от получените вибрации на страданията, приети от интуицията.

В този план не е трудно да се проведът наблюдения и изследвания, та нито едно екологично престъпление да не остане в тайна. Нужно е денонощно да се прослушва не само космоса, но и океана, нужно е да се научим да улавяме и разбираме сигналите за бедствия на неговите обитатели.

Точно така и хората изпитват вибрации, изпращани към тях във вид на урочасване, повреждане и проклятия. Човек постоянно приема и получава различни сигнали. При това винаги започват вътрешни вибрации.

За разшифриране на това загадъчно явления е необходимо да се замери честотата на вълните, идващи в човека в момента на тревожно състояние. Понеже той получава някакъв енергетичен сигнал, вълна или цял ураган от енергии, които трябва да го заставят да приеме ново решение.

И докато решението, след което трябва да последват действия, не бъде прието, тревожните сигнали няма да се прекратят. Още повече, че тези сигнали, както положителни, така и отрицателни, се усещат от цялото тяло, от всяка клетка на организма.

Известно е, че любещата майка винаги е настроена на своето дете, на неговия жизнен и чувствен свят. Тя усеща всякакви изменения в неговото духовно състояние. На тази способност не влияят географските разстояния. Само любещите сърца притежават дара интуиция, само фината душа е способна към състрадание. Именно чрез майчинската любов в голяма степен се изработва това чувство.

Затова чрез женската реинкарнация (веригата прераждания) преминават всички души на хората, за да изработят и укрепят в себе си това главно и важно чувство - интуицията.

По-нататък развитието на чувствата на интуицията в ново качество минава чрез мъжката реинкарнация. Затова мъжете са по-спокойни към чисто женските проблеми: семейство, деца и т.н.

Мъжката интуиция включва в себе си творческото преобразяване на света. Трудно е да не се съгласите с това, че основната маса открития от световно значения са направени от мъжкия интуитивен и увлечен ум.

Интуицията открива на човека нови способности, таланти и божествени откровения. Това е  ясновидството, ясночуването, телепатията - четене на мисли от разстояние, и други уникални възможности. И тогава ни става разбираемо, защо в жените повече и по-често се проявяват тези способности. А мъжете, ако те не са притъпени от бита, и ако в тях е развит интереса към живота, те вдъхновено творят света и историята.

По такъв начин, колкото повече жената има деца, толкова повече тя развива възможности за развитие на интуицията, за финото развитие на всички органи на чувства.

В тази връзка много детски болести възникват само понеже, майката не е приковала вниманието към детето, че през цялото време не е била настроена, че не е чувствала него с всяка клетка на своя организъм. Ако в майката всички тези пет чувства работят чрез интуиция, то нейните деца ще бъдат здрави, а у нея ще се откриват уникални способности.

Многодетната майка - това е духовен труд, на върха на който стои  Звездата на Любовта. Тя е длъжна да се издигне до този връх заедно с мъжа и децата, иначе труд приз целият и живот ще бъде сизифов, и куп камъни ще падат на главата й от нейните деца. И кармата в следващите раждания ще остане семейно-битова.

Имах позната, надарена с голяма интуиция, която великолепно гадаеше на карти, обладаваше ясновидство, но недогледа своята съдба. Отначало измяна, после неочаквана смърт на мъжа, после и гибел на сина. Тя разпиляваше своя дар за празно любопитство, хорска суета и изгода, а за това бе наказана. Така висшия дар се обърна за нея  в страдания.

Предсказания и пророчества винаги са били област на религията, която забраняваше гадаене и предсказания. Но нито един свещеник или просто вярващ не може да обясни, защо именно не бива това да се прави. Те говорят, че Бог не разрешава, че в Библията така е написано, че ще бъдеш наказан, че всичко е във властта на Бога и друго подобно.

И така защо все пак не бива да се занимаваме с гадаене и предсказания, какво тук е греховно? Разсъждавайки на тази тема, аз стигнах до следните изводи.

Първо. В православието винаги са пророчествали всички руски светии, понеже душата им е била отървана от мирските дела, слава и обогатяване. А затова от такъв дух може да идват чисти слова, Истини и божествено откровение.

Второ. Това се явява предмет за изследване на кармичната медицина и се заключава в това, че гадатели и предсказателите пречат и тормозят развитието на душите, която сама трябва да се научи да чувства себе си и обкръжаващия свят. За да обслужват чувствата Храма на душата, се подчинява на усета на интуицията. Тогава ще се научиш сам да разбираш своите грешки и заблуди. Предсказания пречат на духа да се съсредоточи, човек с тяхна помощ търси изгода и опорна точка,  не разбирайки, че опора може да бъде само вътре в своята душа. Той се лишава от възможността да развива в себе си духовно виждане. С помощта на предсказатели хората деградират духовно. Търсят подложка, за да паднат на по-меко.Те вече чувстват, че падат, но им се иска да знаят как, къде и кога. Но нали те сами знаят, от какво ще паднат: измяна, развод, работа, кариера, пари и т.н. Където сега е всичко хилаво и тънко, всичко се разрушава, и е нужно да се намери изход. И те бягат при гадатели и прорицатели. Именно затова църквата забранява да се занимават с този занаят.

Не е ли по-добре за нас, сами да потърсим вътрешните причини за своето падение. Никой не е виновен в това, което става с нас. Само ние сами създаваме капани, разстиламе мрежи за себе си, а после бягаме да узнаем, кога пък ние ще попаднем в тях. При това сме готови да платим всякакви пари, подаръци да дадем, за да узнаем, кога и как ще се тръшне душата, разцепи сърцето, повреди ума, кога ще получим удар за своето невежество, за своята слабост, морална, физическа и умствена. Ние търсим това, което сме длъжни да знаем интуитивно, субективно. Особено се носят жените, а нали, като вече разбрахме, именно на тях им се дава този дар най-напред. Китайския философ Лао-Цзн казва: «Мъдрия служи на вътрешното, а не на външното; той отхвърля обективното и се държи за субективното».

По такъв начин, предсказателите оказват <<мечешка услуга». Те говорят за факти, а не за това, как да се живее праведно. В това отношение религия има предимство. Праведноста в живота - това е свято задължение за всеки човек.

Създава се парадоксална ситуация: аз като астролог също се отнасям към предсказателите!  Но за мен астрологията вече не е метод за предсказване на съдби, а средство за научно познание на света във цялото му многообразие. Въобще светилата са длъжни не да предсказват съдби, а указват на творческия, ментален и духовен път за развитие на личността. И макар да говорят, че от съдбата не може да избягаш, аз съм готов да докажа обратното.

Винаги, когато към мен се обръща човек със своите проблеми, когато му е нужна моята помощ, съвет или поддръжка, то само тогава аз му правя хороскоп, за да се види емоционално енергетичната и чувствена дейност на Драмата в неговото битие.

Аз не ви съветвам да поръчвате хороскоп по пощата, още повече, ако не знаете точното време на своето раждане. Практика показва, че това са напразно похарчени пари. А живото общуване с астролога, който може да разбере вашите проблеми и види в хороскопа механизмите за включване на вашите болести или проблеми — само така може да се окаже действена помощ. Той ще ви каже, в какви енергии вие сте стиснати, забити или просто се мятате. А когато няма възможност да се построи хороскоп, то може да се мине с живия «транзитен» хороскоп на вашите длани.

И тогава аз започвам да разказвам на човека, как да се измъкне от тази яма, в която той вече е попаднал, макар да мисли, че още може да си постели слама. Щам като ти още не си тръгнал към гадатели и предсказатели, значи, твоите неща съвсем не са толкова лоши. Не напразно в народа говорят, че тази душа не е жива, която по лекари е тръгнала. Добрия астролог не е предсказател, той лекува душата, а в хороскопа вижда уязвимите точки на вашата душа.

На своите събеседници аз говоря всичко пределно откровено. Нарекох ги «събеседници», макар в моята душа всеки човек за мен – това е като малка звездичка на Млечния път на голямото Небе. И на мен ми се иска, да заблестят в неговите очи искри на надежда, за да не угаснат те, а да се превърнат в ярка светлина, привличаща към себе си други звездички, нуждаещи се от топлина и светлина.

И навярно, затова търпят, когато аз им разкривам техните пороци, очиствам ръждата от сърцето, снемам лака и лустрото на вулгарността, но им откривам Божествените закони на Космическата Хармония, за да се открие и запее тяхната Душа. Тя, изначално е чиста, непорочна, дарена от Бога, за да премине по жизнения път, остави след себе си Добро Име.

Но именно това някои така и не искат да разберат. Как и кога стои молбата в техните очи и глас. Отговарям, че скоро, ако не разберете, че сами във всичко сте виновни. Четете Свещените Писания, и ще намерите отговори на всички въпроси. Бог ви е дал чувства, чрез тях да се усъвършенствате духовно, а вие се превръщате в гъсеници. Интуицията — ето ключа, способен да промени вашите чувства, за да се преродите от гъсеница в пеперуда! Библейската история с блудницата Мария Магдалена е славен пример за това.

Чрез предсказанията за своя живот ние можем да управляваме съзнателно сами. За това много е важно всеки от нас постоянно да следи за своите постъпки, мисли и чувства.

С такъв анализ ние коригираме програмата за бъдещия живот. И тогава ние ще разбираме, откъде в нас изведнъж се е появила интуитивна тяга към някого или към нещо.

Анализирайки изживения живот, правейки равносметка на преживяното, ние често си говорим, че ако би се  удало да започнем живота отначало, то аз бих направил това-това, станал бих такъв, постигнал бих това и това. С това сами вече залагаме програма за бъдещето раждане, която кармично сработва с интуитивен тласък по тази заложена от нас програма. Нима не за това мечтае всеки човек на земята. Така може да се учим да живеем по интуицията.

Бива и по-лошо. Ако човек през цялото време говори за себе си, че «аз съм човек малък», то така самия той блокира своя духовен свят, не разбирайки, че малък може да бъде само ръста, а голям – по душа. Принизявайки своето значение човека в следващия живот ще се роди с още по-малък ръст и обезателно ще комплексира на това. В дълбочината памет на въведената информация, и се включва кармична програма за комплекса непълноценност. И никакви операции и разтегляния няма да му помогнат. А натрапчивата мисъл за своята непълноценност ще създава все нови и нови проблеми за неговото здраве. Той постоянно ще изпитва проверки на нравственост, на способност да противостои на унижения и оскърбления. И така ние теглим след себе си кармичните дългове от минали въплъщения.

Закона за интуицията забранява да се съмнявате, понеже при това се нарушава вътрешната енергетична цялостност на душата. Съмнения раздират душата, не й дават покой. В Учението за Живата Етика е казано: «Съмнението е гибел за качества. Съмнението е гроб за сърцето... Червея на съмнението е подобен на бацил, разлагащ психическата енергия, и влияе даже на състава на кръвта. Някога учените ще покажат психическата и физическа особеност на човека, изпаднал в съмнение. Такива последствия от болестта на съмненията ще бъдат сред най-заразните».

Пагубното действие на съмненията достатъчно добре предава библейското повествование в случая с апостол Петър, когато той искал да върви по водата на Гинесаретското езеро насреща на Христос. Тръгнал той, но щом само се усъмнил, почнал да потъва. Друг апостол, Тома-неверни, не могъл да повярва в възкресението на Христа, докато не поставил пръст в раните на Него. Христос пък бил казал: «Блажени са не виждащите, но вярващите».

Още по-голям порок, препятстващ развитието на интуицията, се явява Страха. Той още повече, от съмненията, разрушава енергетичната основа на човека, принуждавайки я към постоянни тежки, и груби вибрации, давайки тласък към негативни действия. Изчерпването на психическата енергии под въздействие на страха води до постоянно болезнено състояние, към уязвимост от болести на всички органи, но на първо място на бъбреците и сърцето.

Енергетично страха мощно разрушава «слънчевия сплит», а затова човек с този порок ще изпитва постоянни болки в централната област на корема. Учението за Живата Етика разглежда страха като емоция, парализираща работата на Висшите центрове от съзнанието на човека. Под действие на страха той се лишава от най-ценното качество - своето съзнание, падайки на нивото на рефлекторно взаимодействие със света.

Страха блокира благите намерения, явява се инструмент на тъмните сили. В народа казват, че там, где страх, там и крах.

Отсъствието на страх е първо и необходимо условие за борба със злото, за това свидетелства народната мъдрост, заложена в приказки, притчи, легенди и митове.

Леко е да се живее по интуиции, когато твоите мисли, постъпки и чувства вече не е нужно да се контролират, когато те са станали естествени.

Това вече съхранява нервната сила за възпитание в себе си на нови физически, ментални и духовни качества. И тогава сам на себе си ще бъдеш пророк, ще станеш обладател на духовна зоркост, името на което - е интуиция.

Астрогор

Превел от Руски: Вл.Хлибов