ИДЗин - Оракул

На Древният гадател е прието да се задава само един, единствен въпрос. Намислете въпроса и през цялото време мислете за него. Така се оформя мислограмата, която отива до Древния гадател. Формулирайте въпроса си, мислете през цялото време за него и хвърлете шест пъти по три монети, които са долу в ляво (във формата на една монета). След всяко  хвърляне, една монета преминава в дяснo. След като дадете и последните три монети ще получите отговора. Хвърлянето на монетите става чрез натискането на голямата монета в средата между гърнето и Оракула.