ИцЗин - Оракул

     Всеки път когато хвърлите монети Оракула ще ви дава и по една доказала се мъдрост. Ето и първата:     Парите са средство за постигане на целите, които сте си поставили, но не обръщайте нещата и не превръщайте целите в пари.